Transzlingvális osztálytermi kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban

Projektünk a SozialMarie szociális innovációt elismerő pályázat egyik díjazottjává vált. Az elismerést 2018. május 1-jén vettük át Bécsben. Köszönjük!

Transzlingvális osztálytermi kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban elnevezésű projekt a KRE BTK Nyelvtudományi Tanszékéhez és a Tiszavasvári Magiszter Általános Iskolához kapcsolódik. A projekt célja, hogy megismerjük az otthon jórészt romanit használó gyerekek beszédmódjait és ezekhez alkalmazkodó nyelvpedagógiai stratégiát alakítsunk ki.

A KRE kutatócsoportja több színterű etnolingvisztikai kutatást folytat egy tiszavasvári, a helyi diskurzusokban oláhcigányként emlegetett közösségben. A 2016/2017-es tanévtől iskolai foglalkozásokat látogatunk a Magiszter Alapítvány Tiszavasvári Általános Iskolában, ahová a közösséghez tartozó gyermekek járnak. Szociolingvisztikai interjúkat készítünk, résztvevő megfigyelés eszköztárát is használjuk. Tevékenységünk célja, hogy megismerjük a közösség nyelvi gyakorlatait.

Az iskola vezetőségével, pedagógusaival 2017 őszén létrehoztuk a Tiszavasvári Transzlingváló Műhelyt. A transzlingváló beszélésről (García 2009) szóló elképzelések  különböző változatok meghatározása és a köztük való kódváltások nyomon követése helyett holisztikus módon  a nyelvi repertoárt állítják középpontba (Gorter-Cenoz 2017). Azt írják le, hogy a beszélők közösségi kapcsolataikban hogyan használják a rendelkezésükre álló nyelvi erőforrásokat. Projektünkben a transzlingválás és iskolai beszélés kapcsolatáról (García-Kleyn 2016, García et al 2017, Paulsrud et al 2017) szóló kutatásokhoz kapcsolódva helyet keresünk a tanulási folyamatban a gyerekek romani nyelvi erőforrásainak. Felhagyunk azzal a gyakorlattal, amely az iskolát a monolingvis, a sztenderd konstrukciójához kötött megszólalással köti össze. Azokat a megszólalási módokat, ahogy a tanulók a mindennapokban beszélnek, az iskolai munka részévé tesszük, tekintet nélkül arra, hogy ezek egy sztenderdizált nyelvhez tartoznak-e vagy sem. Ezáltal az otthonosság és a folytonosság érzését nyújtjuk, ami nagyobb biztonságérzethez, rétegzettebb és változatosabb kommunikációhoz vezet. Mindezt intézményi (makro) szinten és a személyi interakciók (mikro) szintjén, több lépésben valósítjuk meg.

Hivatkozások

Gorter, Durk – Cenoz, Jasone 2017. Language education policy and multilingual assessment. In: Language and Education 31. 231-248.

García, Ofelia 2009. Education, Multilingualism and Translanguaging in the 21. Century. In: Skutnabb-Kangas, Tove et al. (ed.): Social Justice through Multilingual Education. Multilingual Matters, Cromwell. 140-158.

Paulsrud, BethAnne – Rosén, Jenny – Straszer, Boglárka – Wedin, sa 2017. New Perspectives on Translanguaging and Education. Bilingual Education and Bilingualism 108. Multilingual Matters, Bristol.

García, Ofelia – Kleyn, Tatyana 2016. Translanguaging with Multilingual Students: Learning

García, Ofelia – Johnson, Susana Ibarra – Seltzer, Kate 2017. The translanguaging Classroom. Leveraging Students Bilingualism for Learning. Caslon, Philadelphia.