Részvételi műhely 2022-2024

Bemutatkozó cikkünk a Tiszavasvári Hírmondó nevű helyi lapban word és pdf formátumban

Részvételi kutatócsoportunk tagjai cigány és magyar tiszavasváriak, illetve egyetemi oktatók és hallgatók. Célunk, hogy magyarok és cigányok jobban megismerjék egymást, az időnként mindkét oldalon tapasztalható elutasítás helyett közelebb kerüljenek egymáshoz, beszélgessenek. Egyrészt a város mindennapjainak is szeretnénk részévé tenni az ezekről való gondolkodást, és így munkánkat. Másrészt, kutatócsoportként, tapasztalatainkat összegezve tudományos cikkeket, egyetemi tananyagot is létrehozunk. Ezek részben a tiszavasvári magyar és cigány résztvevők tudásán, helyi világról szóló gondolatain, értékelésein, részben a közös értekezleteken (beszélgetéseken), együtt kialakított tudományos, néprajzi-nyelvészeti szemléleten, tudáson alapulnak. Szeretnénk azt is, hogy a cigány nyelvnek, amit sok százan, ezren beszélnek a városban, és amit szépnek és értékesnek tartunk, legyen helye a városban, elfogadják jelenlétét és meg is ismerjék minél többen ezt a nyelvet.

Közös munkánk alapját azok az ismeretségek jelentik, amelyeket az elmúlt években a Magiszter Általános Iskola és a Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban KRE) együttműködése során kialakítottunk. Az iskolában bevezetett, a romani nyelv iskolai mindennapokban való megjelenését támogató pedagógiai gyakorlat, a transzlingválás sikere alapján úgy gondoltuk, áttekintjük a cigány-magyar együttélés kérdéseit az iskolán kívüli világban is.