Impresszum és a szöveggondozás alapelvei

A mesék fordítói, illetve az E vajdaszkó történetó és
A bagolyiszke trin próbi c. mesék szerzői:

2020 nyarán egy részvételi kutatási projekt keretében mesekönyveket készítettünk. Ezeknek a mesekönyvnek az alkotói tiszavasvári lakosok, szerkesztői pedig a kutatócsoport tagjai.  A szerzők a szövegeket a magyar ábécé betűivel, a romani helyi kiejtése szerint írták le. Ennek az írásmódnak velejárója, hogy nem követ a magyar nyelvű szövegekben megszokott helyesírási szabályokat, hanem teret ad az egyéni megoldásoknak. Az általában két-három szerző közös munkájával elkészült mesék a szerzők egyéni kiejtését, szóhasználatát, szó- és mondatalkotási módjait, (helyes)írással kapcsolatos megoldásait tükrözik. A sokféle lehetséges megoldás között nem érdemes a helyesség-helytelenség szempontja szerint különbséget tenni.

A szöveggondozás alapelvei

A harmadik kötetben szereplő Mese a hegedűről c. történet alternatív befejezését tiszavasvári gyerekek írták. A kötetben szereplő illusztrációkat tiszavasvári gyerekek készítették.

Az illusztrációs munkákat Puskás Erika vezette.

A szerkesztésben és az előkészítő munkálatokban részt vettek: Ballai Míra, Boros Petra Réka, Czumpft Krisztina, Cselle Gabriella, Falb Georgina Lilla, Flumbort Ábel, Herman Virág, Jani-Demetriou Bernadett, Jenei Kamilla, Eva
Hoyt-Nikolić, Lőrincz Izabella, Olexa Gergely, PatakiÁgnes, Pintér Soma Csepel, Révész Lilla, Székely Márk Attila, Vágner Richárd, Wesselényi Tamás.

A munkálatokat Heltai János Imre koordinálta.

A kötetet lektorálta: Dr. Lakatos Péter

Borító és tördelés: Imre Mária Lilla, Farkas Benjamin

A kötet megjelenését az Open Society Foundations Regionális Közösségi Központok „TEDD JOBBÁ!” programja keretében az Alternatív Közösségek Egyesülete RKK-20-140 számú pályázata támogatta.