Óravázlatok

Óraterv transzlingváló órához, 7. osztály, történelem. (Óraterv és táblakép/ppt) Az óra témája: Társadalmi változások Magyarországon a 19. század második felében. A társadalom rétegezettségének bemutatása és feldolgozása csoportmunkában. Társadalmi elhelyezés felismerése.  A tanulás pozitív megjelenítése és a történelemtanítás játékos feladatmegoldással való elősegítése. A cigány/romani nyelv használatának bátorítása a szaktárgy megtanulása közben. Az órát a 2018. decemberi transzlingváló műhelyen a résztvevők elemezték.

Óraterv transzlingváló órához, 3. osztály, erkölcstan. Az óra témája:  A család fogalma, szerepe napjainkban. A családi közösségek, értékek megbecsülése. A harmonikus családi minta közvetítése. Családi életre való képesség formálása. Készítette és az órát megtartotta Szakács Anna. Az órát a 2018. decemberi transzlingváló műhelyen a résztvevők elemezték.

Óraterv transzlingváló órához, 5. osztály, osztályfőnöki. Az óra témája: az intelligencia, intelligenciaterületek. Az óra célja: Az intelligenciaterületek tartalmi elemeinek megismerése, saját tehetségeink felismerése, tanulási sikeresség támogatása. Készítette és az órát megtartotta Puskás Erika. Az órát a 2018. novemberi transzlingváló műhelyen a résztvevők elemezték.

Óraterv transzlingváló órához, 7. osztály, irodalom. Az óra témája: a jövő, voluntarizmus. Az óravázlatot készítette és az órát megtartotta Heltai János Imre.

Óraterv transzlingváló órához, 8. osztály, irodalom. Az óra témája: szerelem (Bari Károly Szerelem c. verse). Az óravázlatot készítette és az órát megtartotta Heltai János Imre

Óraterv transzlingváló órához, 1. osztály, olvasás. Az óra témája: vendégvárás. Az óra célja: hangok szegmentációra való képesség erősítése, szótagolás képességének erősítése. Készítette és az órát megtartotta Tündik Zita. Az órát a 2018. októberi transzlingváló műhelyben a résztvevők értékelték.

Óraterv transzlingváló órához, 1. osztály, erkölcstan.  Az óra témája: Ki vagyok én? Az óra célja; a fejlesztendő attitűdök, készségek: A gyermek személyisége, az önazonosság, a másik embertől való különbözőség tudatosítása. A transzlingváló beszédmódok használatának előkészítése. Készítette Kerekesné Lévai Erika.

Óraterv transzlingváló órához, 5. osztály, erkölcstan. A foglalkozás témája: Önértékelés, énkép. A foglalkozás cél- és feladatrendszere, a fejlesztendő attitűdök: Helyem, szerepem a családban, a saját közösségemben, az iskolában, az osztályban. Empátia, tolerancia fejlesztése. A szövegértés, a kommunikációs képesség fejlesztése. Készítette Kerekesné Lévai Erika.

Óraterv transzlingváló órához, 1. osztály, matematika. Célkitűzés: A tanult számok ismeretének rögzítése, a 4 számfogalmának megismertetése. Készítette Szaláncziné Komjáti Mónika

Óraterv transzlingváló órához, 3. osztály, nyelvtan. A foglalkozás témája: melléknevek, jelentésteremtés és gyakorlás. Az óratervet, a hozzá tartozó reflektáló leírást és a feladatokat készítette Tulik Zsolt (KRE BTK, tanár szakos hallgató).

Óraterv transzlingváló órához, 7. osztály, irodalom. A foglalkozás témája: cigány mesék. Az óratervet és a hozzá tartozó reflektáló leírást készítette Krihó Natália (KRE BTK, tanár szakos hallgató).

Óraterv transzlingváló órához, 4. osztály, olvasás. A foglalkozás témája: A népmesék jellegzetességei, A két fivér meg a sárkány című népmese órai elolvasása, feldolgozása. Az óraterv, a hozzá tartozó reflektáló leírás, a szövegnek az órai munkára való előkészítése és a hozzá tartozó feladatlap Szamocseta Lilla munkája (KRE BTK, tanár szakos hallgató).