Tanulmányok

Heltai János Imre 2019. Translanguaging instead of standardisation. Writing Romani at school. Applied Linguistics Review. Ahead of print.

Heltai János Imre — Jani-Demetriou Bernadett 2017. Romák nyelvi gyakorlatai és az iskolaérettség. In Cserti Csapó Tibor Rosenberg Mátyás (szerk.): Horizontok és Dialógusok 2017. VI. Romológus Konferencia Tanulmánykötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. 9-26.

Heltai János Imre — Jani-Demetriou Bernadett — Kerekesné Lévai Erika — Olexa Gergely 2017.  Transzlingváló Osztálytermek Tiszavasváriban. Új Pedagógiai Szemle 67: 11-12. 28-49.

Heltai János Imre — Kulcsár Sándorné 2017. A romani beszéd és az óvoda. Beszédfejlesztési stratégiák és integrált kétnyelvűségi ideológiák Tiszavasváriban. Anyanyelv-pedagógia 2017/4.

Heltai János Imre 2017. A nyelvi hátrányos helyzet paradigmájának kritikája: zombik az iskolában. in: Benő Attila Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Kolozsvár, EME.

Jani-Demetriou Bernadett 2017. Cigány gyerekek az iskolában: társas beszélés és társas megismerés. Ladányi Mária — Hrenek Éva (szerk.): Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában. Hallgatói tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2017. 61-70.

Jani-Demetriou Bernadett 2017. Romák nyelvi attitűdjei. In: Fülöp József, Mészáros Márton, Tóth Dóra (szerk.): A szél fúj ahová akar – Bölcsészettudományi dolgozatok. Budapest, L’HARMATTAN. 135-143.

Heltai János Imre 2016. Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája. In: Magyar Nyelvőr 140/4. 407-427.

Heltai János Imre 2015. Sztenderdizációs dilemmák a romani és a beás nyelvi tervezésben.  In: Horizontok és dialógusok. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs. 83-91.