Prezentációk

PeLiKon 2018 A nyelv perspektívája az oktatásban című konferencia (EKE Bölcsészettudományi Kar, 2018. november 15-16.). Két előadást tartottunk (ezeket a következő diasorban egységesítettük): Heltai János Imre – Jani-Demetriou Bernadett – Tündik Zita: Otthoni beszédmódok és iskolai elvárások. A transzlingváló osztálytermek: a sztenderdizáció alternatívája.

2. international conference on sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. 6-8 September 2018, Eötvös Loránd University, Budapest. Jani-Demetriou Bernadett: “We cannot step forward unless we manage to understand each other.”Heteroglossia and Academic Achievement. 

20. Élőnyelvi konferencia (Nyelvi repertoárok a Kárpát-mendencében és azon kívül, Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. augusztus 30 — szeptember 1). A konferencián transzlingvális kommunikáció címmel műhelyt szerveztünk. A műhely előadásai:

XI. Miskolci Taní-tani konferencia (Együtt — Másként. Az integráció útelágazásai, Miskolc, 2018. február 2.). A konferencián három előadást tartottunk:

16th International Conference on Minority Languages Jyväskylä and Närpes, (August 28-30, 2017). János Imre Heltai: The Pedagogy of Translingual Communication.

Horizontok és Dialógusok Romológia Konferencia (Pécs, 2017. május . 12.). két előadást tartottunk:

A romák integrációja Európában. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara Hajdúböszörmény (2017. március 24-25.) A transzlingvális kommunikáció pedagógiája címmel műhelyt tartottunk roma gyerekek beszélési módjairól, iskolai nyelvi helyzetéről és új nyelvpedagógiai megoldásokról. Előadásaink:

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek. Országos Találkozója (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Budapest, 2016. április 21–22.). Jani-Demetriou Bernadett: Romák nyelvi attitűdjei – mások által közvetítve?