Reflexiók

Az első félév tapasztalatait ebben a dokumentumban foglalta össze az 1/a osztálytanítója.

És szerintem a legnagyobb előrelépés az, hogy- hát én is úgy jártam, hogy ne beszélj cigányul-, izé, zavar, nem értem miről van szó, és azért most már gyerekek mernek beszélni, fölhasználják a pedagógusok akár már direkt is, beépítik az órájukba. Tehát ez óriási előrelépés ahhoz képest, ahogy indultunk. És szerintem nem zavar ez semmit, ugyanúgy, sőt jobban megértik. Használják szabadabban, tanár- vagy a pedagógus meg a gyerek között jobb a kapcsolat, mert nem egy szabályozó, hogy csak ez- magyarul. És kezdünk rájönni az előnyeire, egyre jobban, és nyilván egyre jobban kihasználjuk.” (az iskola egyik pedagógusa) — itt olvashatnak több olyan tanár tapasztalatairól, véleményéről, aki kipróbálta a transzlingválást.

Az 1.a osztályban 2017 szeptemberétől rendszerszerűen alkalmazzuk a transzlingváló elveket és módszertanokat. Ebben a dokumentumban az osztály tanítójának első tapasztalatairól olvashatók részletek egy beszélgetés szó szerinti lejegyzéséből. A pedagógus arról számolt be, hogy transzlingváló órai események során  a gyerekek bátrabban szólalnak meg. Szavak helyett mondatokat is mondanak, ezek szegmentálására képesek. A módszertanok a tanárnő kezdeti aggodalmaival ellentétben nem hátráltatják a gyerekek magyar nyelvi fejlődését vagy olvasási készségeik fejlesztését.

Visszajelző dokumentum transzlingváló órákhoz c. dokumentumunk segítségével a pedagógusok röviden és gyorsan rögzíthetik egy-egy transzlingváló órán szerzett benyomásaikat. A visszajelző lapokat havonta összesítjük és az eredményeket a transzlingváló műhely ülésein elemezzük.