Mérések

A 2017/2018-as tanév szeptemberében és októberében a két első osztályban bemeneti mérést végeztünk. A saját fejlesztésű tesztnek két verzióját készítettük el és vettük fel az elsősökkel. A sztenderd teszt a magyar köznyelviként értékelt nyelvi erőforrások hasznosítására sarkallta a gyerekeket. A transzlingváló teszt helyben romaniként értékelt erőforrásokra épült és általunk kulturálisan relevánsnak tételezett képeket és történetet tartalmazott. Ezt a tesztet egy a helyi beszédmódokat ismerő kolléga vette fel, a gyerekek pedig válaszadáskor romani és magyar nyelvi forrásaikat egyaránt mozgosíthatták.

A sztenderd teszthez tartozó meseszöveget itt, a transzlingváló teszthez  tartozó meseszöveget pedig itt tudja meghallgatni.

A teszt eredményeit ebben a dokumentumban foglaltuk össze.

2018 májusában végeztük az év végi méréseket. Felvettünk egy képsorozat elmesélésére alapozott rövidebb szóbeli tesztet (ezúttal is kétféleképp; a sztenderd magyarhoz kötött nyelvi erőforrások használatával és transzlingváló beszédmódokat támogatva), illetve írásbeli feladatlapokat írattunk a gyerekekkel matematikából és szövegértésből, szintén kétféleképpen, sztenderd erőforrások használatával és a transzlingváló beszédmódokat támogatva).