Munkatársak

Heltai János Imre

egyetemi adjunktus, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék. A többszínterű etnolingvisztikai kutatás Tiszavasváriban c. projekt megtervezése, terepmunka, publikáció, projekt koordinálása. A transzlingvális kommunikáció pedagógiája című projekt megtervezése és irányítása közösen Kerekesné Lévai Erika intézményvezetővel.

Kerekesné Lévai Erika

intézményvezető, Magiszter Általános Iskola Tiszavasvári, főigazgató, Magiszter Alapítvány. A transzlingvális kommunikáció pedagógiája című projekt megtervezése és koordinálása közösen Heltai János Imrével. Transzlingváló foglalkozások tartása, a transzlingváló műhely vezetése, mesterpedagógusi program megvalósítása (címe: Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája), publikáció.

Majzikné Lichtenberger Krisztina

egyetemi adjunktus, KRE BTK Tanárképző Központ. Módszertani támogatás, szupervíziós szemléletben végzett reflexió, a pedagógusok személyiségbeli támogatása, lelki egészségének őrzése. Közös óratervezések, óralátogatások és óramegbeszélések.

Jani-Demetriou Bernadett

doktori hallgató, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Doktori Iskola. A többszínterű etnolingvisztikai kutatás Tiszavasváriban c. projekt kutatócsoportjának tagja, terepmunka, publikáció, részvétel A transzlingvális kommunikáció pedagógiája című projektben, Az iskolai eredményesség nyelvi tényezői és a heteroglosszia c. projekt megtervezése.

Kulcsár Sándorné

intézményvezető, Magiszter Óvoda Tiszavasvári. Részvétel A transzlingvális kommunikáció pedagógiája című projektben, foglalkozások tartása, visszajelzések készítése, a program elemeinek beépítése az óvodai munkába. Részvétel publikációkban.

Nagyné Czikó Júlianna

A Magiszter  Általános Iskola tagintézmény-vezető helyettese, általános iskolai tanító és inkluzív nevelés mestertanár. Részvétel A transzlingváló kommunikáció pedagógiája című projektben, transzlingváló módszertanok kialakítása, kipróbálása, tananyagfejlesztés

Szaláncziné Komjáti Mónika

Magiszter Általános Iskola, tanító. Részvétel A transzlingváló kommunikáció pedagógiája című projektben, transzlingváló módszertanok kialakítása, kipróbálása, tananyagfejlesztés.

Szakács Anna

Magiszter Általános iskola, tanító, a Transzlingváló műhely koordinátora. Részvétel transzlingváló tananyagok fejlesztésében és kipróbálásában, tananyagfejlesztés.

Alkonyi Vilmos Mór

A Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakos hallgatója. Részt vesz A transzlingvális kommunikáció pedagógiája c. projekt monitoringozásában, a KRE romológia műhely workshopjain, valamint a terepmunkákon, interjúk készítésében, lejegyzésében.

Czumpft Krisztina

A Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakon végzett hallgatója. Részvétel a terepmunkában, interjúk lejegyzésében. Részt vesz A transzlingvális kommunikáció pedagógiája c. projekt monitoringozásában. Tanodai foglalkozások tartása.

Rostás János

A Magiszter Általános Iskola oktatója. Részvétel szakmai anyagok kialakításában, romani nyelvi tanácsadás, transzlingváló módszertanok alkalmazása az iskolában.

Lakatos Sára

A Magiszter Általános Iskola munkatársa. Részvétel szakmai anyagok kialakításában, romani nyelvi tanácsadás, részvétel az első osztályosok transzlingváló képessségmérésében.

Cselle Gabriella

A Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakos hallgatója. Részvétel a tanodai foglalkozásokban, terepmunkában, interjúk lejegyzésében, órai hospitálásban.

Demeterné Berencsi Tünde

A Magiszter Általános Iskola történelem-francia-erkölcstan szakos tanára, a transzlingváló műhely tagja. Részvétel a transzlingváló módszertanok kidolgozásában és kipróbálásában.

Flumbort Ábel

A Károli Gáspár Református Egyetem magyar–történelem tanárszakos hallgatója. Részvétel terepmunkában, órai hospitálásban, interjúk készítése és lejegyzése,

Szűcs Boróka

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar – olasz tanári szakos hallgatója. Részvétel terepmunkában, órai hospitálásban, interjúk készítése és lejegyzése.

Jani Zoltán

Informatikus, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia MA szakos hallgatója. Informatikai támogatás,  pszichológiai mérések felvétele és elemzése  A transzlingvális kommunikáció pedagógiája c. projektben.

Magyar Hajnalka

Magiszter Általános iskola, tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület), a Transzlingváló műhely tagja. Részvétel transzlingváló tananyagok fejlesztésében és kipróbálásában.

Tündik Zita

Tanító a Magiszter Általános iskolában, a Transzlingváló műhely tagja. Részvétel transzlingváló tananyagok fejlesztésében és kipróbálásában.

Tóth Nikolett Katalin

KRE BTK magyartanár – angol nyelv és kultúra tanára. Részvétel a transzlingvális kommunikáció pedagógiája c. projektben (hospitálás az iskolai tanórákon), tanodai foglalkozások megtervezésében, megtartásában.

Olexa Gergely

A Károli Gáspár Református Egyetem magyar–történelem tanárszakos hallgatója. A többszínterű etnolingvisztikai kutatás Tiszavasváriban c. projekt kutatócsoportjának tagja. Részvétel terepmunkán, publikáció, interjúkészítés és -lejegyzés, órai hospitálás.

Buda-Kántor Gréta

Magiszter Általános Iskola, pedagógiai asszisztens. Részvétel A transzlingváló kommunikáció pedagógiája című projektben, transzlingváló módszertanok kialakítása, kipróbálása.