Projektleírás

Drámaprojektünk célja, hogy az iskola tanárainak,  tanulóinak és rajtuk keresztül a közösség más tagjainak pozitív irányba formáljuk a romani nyelvről és a kétnyelvűség értékéről szóló vélekedéseit. A projekt a tanárok számára lehetőséget biztosít a transzlingválás valódi erejének felmérésére, a gyerekek és családjaik életének jobb megismerésére. A szülők, felnőttek számára lehetőséget biztosít az iskolában (nyelvi) szakértőként való megjelenésre. A gyerekek számára sikerélményt, intellektuális élményt, saját értékeik megtalálásának és megmutatásának a lehetőségét biztosítja. Továbbá minden romani nyelvet is használó résztvevő számára bemutatja, hogy a romani nyelv nem kizárólagosan csak az otthon nyelve lehet, hanem az iskola formális színterein is van helye.

A fenti általános célok megvalósulása érdekében a 8 hónaposra (2017 március – október) tervezett projekt során a következők valósulnak meg: 1. Színjátszókört alapítunk az iskolában alapvetően 6. és 7. osztályos tanulók számára, de meghagyva a lehetőséget arra, hogy más évfolyamok tanulói, illetve az általános iskolát már elhagyó fiatalok is csatlakozzanak. 2. Létrehozunk egy olyan színielőadást, amelynek szövegkönyvét a roma kultúrához köthető epikus és lírai tartalmakat felhasználva az iskola és a műhely közösségének tagjai, gyerekek, pedagógusok, szülők és más szakértők együtt írják meg és viszik színpadra. A létrehozandó előadás fontos jellemzője, hogy nem csak roma kulturális tartalmakat jelenít meg, hanem transzlingváló jellegű is lesz, azaz helyet kapnak benne a romani nyelvi erőforrások is. 3. A közösség előtt és a közösségen kívül is előadást tartunk, legalább három alkalommal. 4. A létrejött színdarab szövegkönyvét és az egyik előadásról készített filmfelvételt online közzétesszük.